Home / Ujęcia wód powierzchniowych

Ujęcia wód powierzchniowych

Wykonujemy dokumentacje projektowe oraz operaty wodnoprawne na pobór wód oraz wykonywanie urządzeń wodnych dla ujęć wód powierzchniowych z rzek i jezior.  Prowadzimy w tym celu niezbędne pomiary hydrologiczne. W szczególności są to pomiary głębokości cieków, jezior, wielkości przepływu, bilanse, instrukcje gospodarowania wodami. Dokumenty te są niezbędne przy uzyskaniu pozwoleń administracyjnych.

Posiadamy zespół uprawnionych hydrologów, hydrogeologów oraz inżynierów budownictwa wodnego, którzy są w stanie sprostać praktycznie każdemu przedsięwzięciu.

Top