Home / Ujęcia wód podziemnych

Ujęcia wód podziemnych

W przypadku niemożliwości wykorzystania zasobów wód powierzchniowych lub sieci wodociągowej, z których korzystanie stanowi priorytet, rozważyć należy wykorzystanie wód podziemnych.

Nasz zespół wykonuje ujęcia wód podziemnych kompleksowo.  Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia nadawane przez Ministerstwo Środowiska oraz wiedzę i sprzęt niezbędny do należytego wykonania takiego ujęcia.

  • Sporządzamy projekty robót geologicznych na wykonanie ujęć wód podziemnych oraz regeneracji istniejących studni głębinowych.
  • Wykonujemy dokumentacje hydrogeologiczne, dodatki do dokumentacji zasobowych.
  • Sporządzamy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i warunkach zabudowy.
  • Wykonujemy operaty wodnoprawne na pobór wód i wykonywanie urządzeń wodnych.
  • Wykonujemy próbne pompowania i pomiary jakości wody.
  • Wykonujemy remonty studni głębinowych.
  • Wiercimy studnie różnymi zależnymi od potrzeb technikami, dzięki uprawnieniom Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego również powyżej 100 m głębokości.
  • Posiadamy kamerę inspekcyjną do 100 m głębokości.

 

 

wiercenie studni kujawsko-pomorskiestudnie_wierceniageoprojekt

Top