Home / Prace terenowe

Prace terenowe

Najważniejszym etapem każdego procesu inwestycyjnego są roboty terenowe. Od rzetelności ich wykonania oraz precyzji kolejnych badań zależy jakość opracowań, co przekłada się na zadowolenie klienta.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia oraz kierowania pracami polowymi w szczególności:

  • wiercenia hydrogeologiczne
  • kierowanie robotami wiertniczymi
  • nadzory inwestycyjne
  • prowadzenie dokumentacji wiercenia
  • profilowanie otworów wiertniczych
  • pobór próbek wody oraz gruntu do analiz fizyko-chemicznych
  • prowadzenie próbnych pompowań
  • wykonywanie sondowań rzek, kanałów, pomiary przepływów
  • odwodnienia terenu.
Top