Home / Kamerowanie studni głębinowych

Kamerowanie studni głębinowych

Świadczymy usługi w zakresie kamerowania studni głębinowych. Posiadamy kamerę umożliwiającą sprawdzenie stanu technicznego oraz sprawności otworu do 100 m głębokości.

Każdorazowo z wykonanej ekspertyzy wykonujemy film zapisany na nośniku CD w wraz z zaleceniami.

Inspekcja studni głębinowej, studnia drenażowa, lewarowa zanieczyszczona w strefie nadfiltrowej okrzemkami z pobliskiej rzeki. Część robocza filtra w dobrym stanie, w rurze podfiltrowej widoczny osad.

Inwestor przed zakupem działki poprosił nas o pomoc w sprawdzeniu stanu studni głębinowej przy zakupie nieruchomości. Otwór niestety jest zasypany kamieniami i gruzem z uwagi na jego słabe zabezpieczenie. Odstąpiono od zakupu

Przed zakupem nieruchomości inwestor zwrócił się do nas o sprawdzenie stanu technicznego istniejącej studni. Otwór odwierocono w 1989 r. Na filmie zauważyć można dużą korozję oraz znaczne ilości żelaza pływającego w wodzie. Podczas próbnego pompowania woda niosła znaczne ilości osadów, z uwagi na niewielką głębokość studni zdecydowano o odwierceniu otworu zastępczego.

Top