Home / Geologia i monitoring środowiska

Geologia i monitoring środowiska

Wychodząc naprzeciw coraz bardziej restrykcyjnym przepisom ochrony środowiska nasza firma oferuje prowadzenie monitoringu jego stanu, zarówno w gruntach  jak i wodach podziemnych oraz powierzchniowych.

W tym zakresie oferujemy:

  • sporządzanie projektów sieci otworów obserwacyjnych pozwalających na określenie warunków hydrodynamicznych oraz fizyko-chemicznych dla rozpoznania potencjalnych zanieczyszczeń
  • pobór prób wody i gleby do analiz laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach
  • sporządzanie raportów z badań i dokumentacji geologicznych opisujących stan środowiska.

 

 

 

Top